[Minggu NexTech Tokyo 2023 [Musim Bunga]] Perkhidmatan sokongan pembangunan sumber manusia digital - Systena Co., Ltd.

Systena Co., Ltd. memamerkan pelbagai perkhidmatan sokongan pembangunan sumber manusia digital di NexTech Week Tokyo 2023. Salah satu perkhidmatan yang ditawarkan adalah pelan pelatihan panduan pembelajaran video yang boleh diakses secara tidak terhad di awan, dengan tumpuan meningkatkan kemahiran digital. Mereka juga menyediakan menu latihan yang membantu meningkatkan kecekapan operasi, terutamanya dalam keselamatan dan literasi IT serta Microsoft Office. Pelan latihan ini adalah praktikal dan dapat diaplikasikan secara praktikal oleh peserta. Systena Co., Ltd. terkenal dalam sokongan pengguna IT, maka trainer berpengalaman mereka mempunyai pengetahuan dan menjadikan pengalaman penuh membantu pengguna sebagai bahagian penting dari latihan mereka.Generated by OpenAI

laman web:https://www.systena.co.jp/