[Minggu NexTech Tokyo 2023 [Musim Bunga]] PINTAR ENTERPRISE BLOCKCHAIN - Paramix Co., Ltd.

Paramix Co. Ltd. memperkenalkan “SMART ENTERPRISE BLOCKCHAIN” mereka di NexTech Week Tokyo 2023 [Spring]. Sistem ini didasarkan pada teknologi blockchain yang bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi antara syarikat di dalam syarikat atau “enterprise”. Dengan menggunakan teknologi ini, syarikat-syarikat dapat meningkatkan kecekapan pemprosesan dan keselamatan data. Selain itu, integrasi kod data juga akan lebih efisien dan dapat mengatasi masalah syarikat-syarikat yang menggunakan kod yang berbeza. “SMART ENTERPRISE BLOCKCHAIN” juga didukung oleh corak data blockchain yang menjamin kesahihan data. Teknologi ini dapat membawa perubahan besar pada setiap perniagaan dan meningkatkan kecekapan proses dalam syarikat-syarikat.Generated by OpenAI

laman web:https://www.paramix.co.jp/